De RIR-Group is een kennisinstituut voor het bevorderen van Risicogericht Amoveren op basis van gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek.
De RIR-Group is een samenwerkingsverband met diverse partijen welke allen “het gezonde boerenverstand principe” aanhangen.

De RIR-Group heeft expertise in huis om u te adviseren en te ondersteunen bij de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitsinstrumenten en nieuwe werkmethoden. Daarbij kunt u denken aan richtlijnen, indicatoren, kwaliteitsvisitatie, Iiteratuurreviews en het ontwikkelen van saneringsprotocollen.

Maar u kunt ook bij ons terecht voor trainingen of coaching op het gebied van ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsínstrumenten en voor juridische ondersteuning mocht het toch een keer fout gaan.