Archives for 2013

dec
14

Zijn afhankelijke adembeschermingsmiddelen wel veilig?

Voor mijn werk kom ik regelmatig in containments tijdens of na asbestsaneringen. Ik heb me daarbij nooit afgevraagd of het masker wat ik dan draag (Powerpak met Gemini volgelaatsmasker) mij voldoende beschermt. Natuurlijk beschermt dat goed… toch? En hoe zit dat met de nieuwe grenswaarden? Dat masker beschermt nog hetzelfde, maar voldoet het dan ook […]

By Gerwin Lensink | Uncategorized
DETAIL
sep
27

Gecertificeerde asbestverwijderaar of een ‘gewone’ aannemer

In de praktijk blijkt er veel onduidelijkheid te zijn over risicoklasse 1 saneringen. Moet er nu wel of geen inventarisatierapport zijn, moet een gecertificeerde saneerder ingehuurd worden, of volstaat een aannemer zonder certificaat, is vrijgave door een laboratorium verplicht, of mag dat overgeslagen worden? Lees het vervolgartikel op Asbestmagazine

By Gerwin Lensink | Uncategorized
DETAIL
jul
09

Afhankelijke adembescherming voor asbest – deel 2

Het artikel ‘Afhankelijke adembescherming voor asbest biedt onvoldoende bescherming’ (12 maart 2013 – asbestenbouw.nl) leidde tot discussies, vragen en zelfs Kamervragen. De auteur, Rob Arzoni van RIR, heeft een selectie gemaakt uit de vele reacties en geeft in dit vervolgartikel zijn antwoorden, aanvullingen en/of adviezen. Lees het vervolgartikel op Asbestmagazine

By Gerwin Lensink | Uncategorized
DETAIL
apr
13

Onvoldoende bescherming afhankelijke adembescherming voor asbest

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben Kamervragen ontvangen naar aanleiding van het bericht op de site van Asbestmagazine over onvoldoende bescherming afhankelijke adembescherming voor asbest   Na aanleiding van onze 2 gepubliceerde (onderstaande) artikelen zijn op 15 maart 2013 door de tweedekamer leden Ulenbelt en Van Gerven (beiden SP) […]

By Gerwin Lensink | Uncategorized
DETAIL
mrt
26

Asbestproblematiek veel groter dan gedacht

De asbestproblematiek wordt door de nu gekozen oplossingsrichtingen alleen maar groter in plaats van kleiner. Het systeem of ‘asbeststelsel’ is niet doelmatig en niet efficiënt. Een groot aantal maatregelen dat de komende periode wordt doorgevoerd zal ertoe leiden dat de doelmatigheid en efficiëntie van het stelsel nog verder omlaag gaan. De kosten zullen dusdanig stijgen […]

By Gerwin Lensink | Uncategorized
DETAIL
feb
12

NEN 2991 weggegooid geld?

Vaak vindt het advies voor het uitvoeren van een NEN 2991 niet op objectieve gronden plaats. Deels wordt dit veroorzaakt door: de emotionele lading rond het onderwerp ‘asbest’; “U kunt beter alle ruimtes laten onderzoeken met behulp van een NEN 2991 onderzoek, zodat u zeker weet dat de ruimtes veilig zijn”; deels door de financiële […]

By Gerwin Lensink | Uncategorized
DETAIL
feb
10

Verschillendocument NEN2990:2005 t.o.v. NEN2990:2012

Op verzoek van verschillende actoren uit de markt heeft RIR Nederland een Verschillendocument van de NEN2990 opgesteld. Dit heeft zij gedaan middels een PowerPoint presentatie en kan door een ieder gedownload en gebruikt worden. Hierbij is steeds de tekst van 2005 vergeleken met die van 2012. De teksten zijn steeds letterlijk overgenomen. In de blauwe […]

By Gerwin Lensink | Uncategorized
DETAIL