Saneringen van toepassingen met een zeer hoge hoeveelheid vezelemissie.
Complexere saneringsprocessen dan in de categorie “3-ster”. Enkel door geselecteerde bedrijven.

Zuil 3 sterren

Asbest matig/slecht/niet gebonden in een matrix (niet-hechtgebonden):

  1. Niet-gebonden  asbesttoepassingen  (bijvoorbeeld  spuitasbest, isolatiemateriaal).

3-ster:

1 Protocol HOR-P01 Horyon® protocol duurzaam bouwkundig afschermen met Foster™