Onze bedrijfsprotocollen, handboeken en voorschriften zorgen ervoor dat wij onze doelstellingen beheersbaar en aantoonbaar kunt maken en dat wij continu bezig zijn met verbetering van resultaten om die doelstellingen te benaderen.

Voor de interne processen zijn de volgende handboeken, bedrijfsprotocollen en voorschriften beschikbaar:

Handboeken:

1 Kwaliteits- en Veiligheids Handboek conform ISO 9001:2008 en VCA** 2008/5.1

2 Bedrijf Interne regeling; Handboek medewerker voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk en voor het leefmilieu bij alternatieve asbestverwijderingmethoden

3 Proceshandboek Innovaties en Protocollen; Werkwijzen voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk en voor het leefmilieu bij alternatieve asbestverwijderingmethoden

4 Arbo- en Milieucatalogus alternatieve asbestverwijdering methoden; Maatregelen voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk en voor het leefmilieu bij alternatieve asbestverwijderingmethoden

5 Gebruikershandboek Proces Beheer Systeem app (PBSys®)

Bedrijfsprotocollen:

1 Protocol RIR-P1 RIR protocol Asbestinventarisatie

2 Risicoboom asbesttoepassingen

3 Protocol RIR-P2 RIR Blootstellingsonderzoek

4 Protocol RIR-P4 Eindcontrole na asbestverwijdering

5 Protocol RIR-P5 Analysemethoden bij eindcontrole na asbestverwijdering

6 Protocol Privaat toezicht

Voorschriften:

1 Memo Aanpassen inventarisatierapport t.b.v. gebruik protocollen

2 Memo SCi548 niet verplicht

3 Memo overbeladen filters; experimenten kunnen slagen ook al zijn er overbeladen filters

4 Memo PLM vs SEM; onderbouwing waarom PLM nog steeds geschikt is als meetmethode

5 Toolboxmeeting RK1

6 RIR-P6 Grondslag wet- en regelgeving toepasbaarheid protocollen; Risicogericht inventariseren

7 RIR-P7 Grondslag wet- en regelgeving toepasbaarheid protocollen; Risicogericht saneren

8 RIR-P8 Grondslag wet- en regelgeving toepasbaarheid protocollen; Laboratoria