Asbestrapporten; Asbest laten verwijderen, voorkom verrassingen.

Laat uw asbestinventarisatierapport GRATIS onafhankelijk en deskundig beoordelen! Lees hieronder verder waarom.

Asbest roept bij burgers een ‘unheimisch’ gevoel op. Het wordt geassocieerd met ziekte en overlijden en wordt vaak door de asbestbranche gebruikt om burgers angst aan te jagen.

Een asbestcalamiteit veroorzaakt al snel angst en onrust, mede op basis van een voortdurende stroom van berichtgeving in de media. Ook de onwetendheid over asbestsaneringen en de vaak gehanteerde vakjargon draagt daar ook niet aan bij en evenmin het beeld dat gepaard gaat met asbestsaneringen.

Een deel van de Asbestbranche maakt handig gebruik van uw angst voor en onwetendheid over asbest. Zij kunnen u alles “wijs maken” waardoor u tot wel 1/3 te veel betaald voor de verwijdering van het asbest.

Uit diverse onderzoeken en uit onze eigen waarnemening moet gesteld worden dat de oorzaak van 84% van de saneringen die “fout” gaan de oorzaak moet worden gezocht bij het inventarisatiebureau.

Asbestinventarisatie:

Een eigenaar van een gebouw die wil verbouwen of slopen is verantwoordelijk voor het juist verwijderen en afvoeren van het asbest. Dit houdt ook in dat zij ervoor moet zorg dragen dat er een juiste en volledige inventarisatie wordt uitgevoerd om de aard en hoeveelheid van het aanwezige asbest vast te laten stellen. Dit moet zij laten doen door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Het niet goed en volledig in beeld krijgen van de aard en omvang van het aanwezige asbest leidt tot ernstig gevaar voor mens en milieu wanneer sloop­ of renovatiewerkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast kan het hoge kosten voor meerwerk met zich meebrengen.

Asbestinventarisatiebedrijven hebben dus de sleutel in handen voor het veilig en goed laten verlopen van werkzaamheden in de asbestketen.

Helaas is uit diverse onderzoek gebleken dat 84% van de inventarisatierapporten en 93% van de NEN-2991 blootstellingonderzoeken niet juist zijn. Dit gebeurd moedwillig of uit onkunde. Uit analyse van de kosten is gebleken dat de kosten voor het totaal (inventarisatie, sanering en vrijgave) wel kunnen met 1/3 gereduceerd kunnen worden.

Bij alle onjuistheden wordt maar 1 persoon benadeeld:….. U, als asbesteigenaar……… U heeft namelijk de hoofdelijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid als het inventarisatierapport niet deugt.

Maar u bent een leek; “hoe kan ik nu beoordelen of een inventarisatierapport juist is”.

RIR is een onafhankelijke toetser van alle schakels in de asbestketen waaronder ook de inventarisatie- en blootstellingrapporten. Al jaren doen we het t.b.v. rechtszaken.

Vanaf heden voor iedereen!

Het beoordelingsrapport van RIR, waarin de kwaliteitscontrole van uw asbestinventarisatie is vastgelegd, biedt concrete handvatten voor de eventuele verbeteringen. Het is een onafhankelijk en deskundige beoordeling, waarmee u de kwaliteit van het asbestinventarisatie- en/of en blootstellingrapport kunt vaststellen. In het beoordelingsrapport vindt u een lijst met onjuistheden die u met uw inventariseerder kunt bespreken. De beoordeling is gebaseerd op alle relevante wet en regelgeving welke tijdens de inventarisatie geldig was.

Voor wie is de beoordeling bedoeld?

• U heeft kort geleden (korter dan 3 jaar) een inventarisatie laten uitvoeren en je u bent benieuwd of het rapport geen problemen gaat geven bij de daadwerkelijke sanering.
• U wilt weten of u niet te veel gaat uitgeven aan de sanering
• U wilt weten of u niet te veel hebt uitgegeven aan de inventarisatie
• Er is al gesaneerd en u heeft helaas problemen ondervonden. Wie kunt u aansprakelijk stellen voor de gemaakte extra kosten? Wij adviseren wij u om de weg via RIR-legal te bewandelen waarbij mogelijk alle kosten door uw verzekering worden vergoed.
• Voor burgers, woningbouwverenigingen, VVE’s, Gemeentes en een ieder die asbest wil laten verwijderen.

Hoe werkt het?

• U vult het online meldingsformulier in.
(NB: Het formulier wordt ook gebruikt om anoniem misstanden te melden dus vergeet niet uw NAW gegeven en mailadres in te vullen. )
• Binnen 3 werkdagen krijgt u van ons per mail, gratis, bericht of het zinvol is het rapport te beoordelen.
• Onder zinvol wordt verstaan:
Het rapport is op inhoud goed, een beoordeling is niet nodig
Het rapport bevat dusdanig kleine zaken die niet opwegen tegen onze gemaakte kosten, de beoordeling is opgenomen in de mail.
• Indien u minimaal onze gemaakte kosten kunt besparen op de inventarisatie en/of sanering zullen wij met de eerste mail u gratis een offerte doen toekomen.
• U kunt dan alsnog beslissen om het rapport te laten beoordelen.
• Na de beoordeling ontvangt u per e-mail een persoonlijk rapport over de kwaliteit van uw inventarisatie- en of blootstellingrapport toegestuurd. Daarin vindt u een lijst met aandachtspunten die u met uw inventariseerder moet bespreken.

Nadrukkelijk wordt vermeld dat de eerste beoordeling gratis is. Echter met het indienen van het rapport geeft u expliciet ook toestemming dat RIR de gegevens in het rapport (geanonimiseerd) mag gebruiken voor wetenschappelijke en statistische doeleinden. De gegevens die U aanlevert, gebruiken we uitsluitend om de kwaliteit van het inventarisatiebureau te evalueren. We geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij U ons hiervoor toestemming geeft. Natuurlijk kunnen wij u ook helpen bij het gesprek met uw inventariseerder en met het toetsen op vervolg van uw sanering. U kunt ons, gezien onze onafhankelijkheid, niet vragen om “de beste inventariseerder en/of saneerder bij u in de buurt”. Alle andere vragen staan vrij.

Betrouwbaarheid van de beoordelingen

We vinden het erg belangrijk dat de beoordelingen 100% betrouwbaar en onafhankelijk zijn. Betrouwbare onafhankelijke beoordelingen helpen andere asbesteigenaren om een goede inventariseerder te vinden door de slechte inventariseerder te dwingen hun kwaliteit te verbeteren.

Bronnen: Database RIR Nederland BV; Rapport “Weten waar asbest zit” (ministerie SZW) en rapport “Naleving asbestregels” (ministerie SZW).
Heeft u nog vragen, stel ze gerust via ons meldingsformulier.