Startmeting: “Pas+ -meting”

Elk bedrijf of elke instelling die met protocollen wil gaan werken, wordt bij het eerste gebruik van een protocol de eerste drie maal 2 uur bemeten middels PAS-metingen. Klik hier voor meer informatie over PAS-metingen.

Borging schema

Uitgaande van een inventarisatierapport met daarin toegevoegd het betreffende protocol (zie hoofdstuk Proto+) worden de werkzaamheden op minimaal 2 personen per meting bemeten.

Na een uitvoerige theorie- en praktijk training van een medewerker van Proto+ op de projectlocatie voeren de medewerkers van de onderneming de werkzaamheden uit conform het protocol. Echter met gebruik van volledige Persoonlijk Beschermingsmiddelen (PBM’s). Ook al stelt het protocol dat PBM’s niet nodig zijn, wordt bij de Startmeting altijd wel PBM’s gebruikt. Mocht uit de metingen blijken dat de grenswaardes zijn overschreden, zijn de medewerkers beschermd gebleven.

Indien de Startmeting met goed gevolg is afgesloten, verkrijgt de onderneming of instelling van  RIR Nederland BV een licentie om het betreffende protocol uit te mogen voeren.

Registraties:

De metingen en licenties worden op onderneming-medewerker-combinatie geregistreerd.

Dit voorkomt een wildgroei aan ZZP-pools waarbij ZZP-ers zich aanbieden als RIR-protocol-experts.

Voorbeeld:

Stel saneerder 1 werkt voor bedrijf 1 en bedrijf 2. Beide bedrijven wensen een licentie voor het “RIR-protocol vensterbanken”, dan dient saneerder 1 zowel een startmeting bij bedrijf 1 als bij bedrijf 2 te ondergaan.

Een tweede reden om enkel de onderneming-medewerker-combinatie te registreren is de AVG. RIR Nederland publiceert wel een lijst met ondernemingen met haar licenties per protocol maar mag geen namen van personen op haar website plaatsen.

Mocht uit de metingen blijken dat de grenswaardes zijn overschreden, volgen de medewerkers een andere sanctiebeleid dan de onderneming waarvoor zij werken.

Meerdere personen per onderneming:

Bij de Startmeting worden 2 medewerkers van de onderneming bemeten.

Elke andere medewerker die een protocol of werkmethode van RIR gaat gebruiken, moet eerst worden bemeten alvorens hij/zij met het protocol mag werken. De onderneming dient zelf bij RIR Nederland BV of bij Proto+ de aanvraag voor de extra metingen in te dienen.

Indien uit een onaangekondigde meting / inspectie / audit (zie hieronder) blijkt dat de medewerker geen startmeting heeft ondergaan, zal het sanctiebeleid in werking treden.

Jaarlijkse Procesaudits:

Jaarlijks wordt het Proces van de onderneming over het gebruik van de RIR- protocollen en -werkmethoden beoordeeld.

Indien de onderneming een procescertificaat heeft voor de sector waarbij het bewuste protocol geldt, zal deze beoordeling plaatsvinden tijdens de reguliere vestigingsaudit.

Indien de onderneming een licentie heeft voor de sector waarbij het bewuste protocol geldt, zal jaarlijks een audit van een halve dag op kantoor van de onderneming worden gepland.

Jaarlijkse procesaudit schema

Onafhankelijke onaangekondigde projectaudits:

De uitvoering van elk protocol of elke werkmethode wordt op gezette tijden door Proto+ onaangekondigd bemeten middels een 2 uurs PAS meting. De zogenaamde Projectaudits. Klik hier voor meer informatie over PAS-metingen.

De hoeveelheid onaangekondigde Projectaudits is afhankelijk van het risico per protocol, de ervaring van de onderneming en de hoeveelheid afwijkingen geconstateerd bij een vorige Projectaudit.

De Hoeveelheid Projectaudits per jaar wordt vooraf met u besproken.

Indien een protocol geen eindbeoordeling door een laboratorium vereist maar u dit wel laat uitvoeren door een geaccrediteerd laboratorium aangesloten bij Proto+, wordt deze eindbeoordeling gezien als een Projectaudit.

Onafhankelijke onaangekondigde audit schema

Sanctiebeleid onderneming:

Het aantal fouten is onafhankelijk van het aantal protocollen. Alle fouten per onderneming worden bij elkaar opgeteld. De extra kosten zijn voor onderneming.

Sanctiebeleid onderneming schema

Sanctiebeleid medewerker:

Het aantal fouten is onafhankelijk van het aantal protocollen. Alle fouten per medewerker worden bij elkaar opgeteld. De extra kosten zijn voor de medewerker. Betaling aan Proto+ via de onderneming.

Sanctiebeleid medewerker schema

Calamiteitenprocedure:

 

Indien naar oordeel van de Inspecteur / auditor / laborant de calamiteitenprocedure in werking moet treden:

 • Legt de inspecteur / auditor / laborant het volledige werk stil. Al dan niet samen met de OD/RUD/Gemeente/ISZW.
 • Stelt de inspecteur / auditor / laborant alle personen veilig.
 • Stelt de inspecteur / auditor / laborant, indient mogelijk, de omgeving veilig.
 • Stelt de inspecteur / auditor / laborant Proto+ op de hoogte van de calamiteit middels het interne noodnummer.
 • Stuurt Proto+ binnen 2 uur (op de Waddeneilanden binnen 3 uur)  een RIR-calamiteiten-team van
  • een geaccrediteerd laboratorium
  • een gecertificeerde inventariseerder
  • een gecertificeerde saneerder

naar het project.

Alle kosten van het RIR-calamiteiten-team zijn op kosten van de licentiehouder.