Wat is curruptie in de asbestketen?

In Nederland zitten er continue asbestvezels, waarvan u ziek kunt worden, in de lucht.

Dit wordt de “achtergrondconcentratie aan asbestvezels” genoemd.

In Nederland is heden afgesproken dat een persoon niet meer dan 2000 vezels/m3 per dag mag inademen. Dit getal wordt de “grenswaarde” genoemd.

Bouwwerken en objecten hoeven dus niet “asbestvrij” te zijn maar moeten “asbestveilig” zijn.

Uiteraard geldt de regel “hoe minder asbest hoe beter”.

Door de jarenlange onjuist ingeboezemde angst in de publieke opinie maken sommige marktpartijen “misbruik van toevertrouwde macht voor persoonlijk profijt. Het benadeelt iedereen wiens leven, levensonderhoud of geluk afhangt van de integriteit van mensen in een positie met gezag”. (Definitie van Transparency International)

Er bestaat nationale consensus dat corruptie in de asbestketen:

  • de economische ontwikkeling afremt,
  • een dreiging vormt voor de democratie en voor een goed openbaar bestuur,
  • de volksgezondheid en milieu beschadigd.

Aangezien corruptie per definitie verborgen is, zijn weinig feitelijke gegevens of objectieve statistieken beschikbaar die het niveau van corruptie kunnen meten.

Het is onvoldoende om zich op het aantal veroordelingen door de rechtbanken te baseren, want deze gegevens zeggen in veel gevallen meer over het functioneren van het rechtssysteem in Nederland dan over het daadwerkelijke corruptieniveau.

Daarom voert RIR zelf onderzoeken uit die de perceptie in kaart brengen om het corruptieniveau te evalueren.

In 2013 heeft RIR haar deelonderzoeken naar, onder andere de corruptie binnen de asbestketen, gepresenteerd in haar rapport “de uitdaging”

De Uitdaging logo RIR

De asbestproblematiek kan vanuit meerdere gezichtspunten worden benaderd. Zo kan asbest een probleem zijn als er asbesthoudende materialen in de woning aanwezig zijn; vanwege de gezondheidsrisico’s voor de bewoners of de kosten die eventueel gemaakt moeten worden om het asbest te laten verwijderen. Het kan een probleem vormen voor de handhaving, omdat niet iedereen de vigerende regels volgt. En bovendien kan het leiden tot een politiek probleem, omdat zij wordt aangesproken als er zaken misgaan in de branche. Je kunt de asbestproblematiek […]

Bijlagen

Adobe Reader
Adobe Reader Android