Technische ondersteuning bij juridische zaken

RIR-Legal biedt advocaten, het (landelijk) pakket, handhavers (provinciaal, gemeentelijk, milieudiensten), (milieu)recherche en eigenaren van het asbest, technische ondersteuning bij arbo- en milieujuridische vraagstukken in de vorm van advies, analyse, beoordeling, bemiddeling of voorlichting. In de huidige ‘gejuridiseerde’ markt is het voor u van groot belang dat u over zowel de juiste juridische als vaktechnische expertise beschikt. Daarbij is het onmogelijk om op al deze terreinen de vereiste specialistische kennis in huis te hebben.

De begeleiding door de deskundige adviseurs van RIR vormt de oplossing. Als RIR-Legal bieden wij u altijd de mogelijkheid voor een gratis eerste kennismakingsgesprek (van 1 uur). In dit gesprek kunt u uw zaak aan de specialist voorleggen, deze zal dan aangeven wat de mogelijkheden zijn en welk tarief er gehanteerd wordt.

RIR-Legal logo

Kosten?

Veel mensen en bedrijven hebben tegenwoordig een rechtsbijstandverzekering. Met de juridisering van de samenleving nemen de juridische conflicten ook toe. Deskundige rechtsbijstand is daarbij vaak noodzakelijk. Echter, de meeste verzekeraars hebben in de polisvoorwaarden bedongen dat rechtsbijstand in beginsel wordt verleend door eigen werknemers en een externe advocaat mag alleen worden ingeschakeld indien de verzekeraar daartoe aanleiding ziet, hetgeen zelden het geval is.

De terechte vraag is of uw belangen daarmee optimaal worden gediend. Zeker op een erg specialistisch rechtsgebied zoals asbest zijn wij van mening dat uw belangen alleszins rechtvaardigen dat de beste rechtshulp kan worden ingeschakeld. Een recente ontwikkeling biedt daarbij hulp.

Op 7 november 2013. heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het Europees recht zich ertegen verzet dat DAS in haar verzekeringsovereenkomsten regelt dat rechtsbijstand in beginsel wordt verleend door DAS-werknemers. Tevens mag DAS niet bedingen dat de kosten van rechtsbijstand van een door de verzekerde vrij gekozen advocaat slechts vergoed kunnen worden indien DAS van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed. Sterker nog, het belang van de voor rechtsbijstand verzekerde houdt in dat deze in het kader van gerechtelijke of administratieve procedures zelf zijn advocaat moet kunnen kiezen. Tevens heeft het Hof geoordeeld dat het geen verschil maakt of rechtsbijstand voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure naar nationaal recht verplicht is. Dus ook in bestuursrechtelijke procedures heeft u als verzekerde recht op een vrije advocaatkeuze.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering en wordt u geconfronteerd met een juridisch probleem waarbij de stap naar de rechter onvermijdelijk is, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Onze gespecialiseerde asbestadvocaten staan u graag bij.

Juridische dienstverlening

Wetten en regels wijzigen voortdurend en worden steeds complexer. Wie wijst de burger, de toezichthouder en het bedrijf dat zich bezighoudt met asbest de weg in het woud van regelgeving?

Bedrijven, overheid en burgers kunnen met asbestgerelateerde problemen te maken krijgen. Vaak gaat het ook om organisaties die in de asbestketen werkzaam zijn, zoals verwijderaars, inventarisatiebedrijven, laboratoria, certificerende instellingen en overheden. Allemaal zijn ze gebonden aan strenge regelgeving. De één moet deze regels naleven, de ander ziet daarop toe.

Het is dan ook niet vreemd dat deze partijen het niet altijd met elkaar eens zijn. In die situatie kan RIR-legal voor beide kanten een meerwaarde hebben. Voor advies, maar ook zo nodig wanneer procederen onvermijdelijk is. Deze procedures variëren van bestuursrechtelijke handhavingsgeschillen tot civiele aansprakelijkheidskwesties.

Onze advocaten hebben door de jaren heen een grote staat van dienst op asbestgebied weten op te bouwen en gelden als dé asbestadvocaten van Nederland.

Zij kunnen u op twee manieren van dienst zijn.

Als eerste kunnen zij u totaal ‘ontzorgen’ in die zin dat zij de volledige procedure namens u behandelen en een maximaal resultaat weten te bereiken.

Een andere mogelijkheid is dat zij uw huisadvocaat met raad en daad bijstaan, bijvoorbeeld met het leveren van waardevolle input op processtukken. Zo heeft u het beste van twee werelden.

Én bijstand van uw huisadvocaat die uw bedrijf als geen ander kent, én bijstand van de gespecialiseerde astbestadvocaten van RIR die als geen ander de fijne kneepjes van het asbestrecht weet.

Deelgebieden

RIR-Legal is actief in de volgende deelgebieden:

– Bodem
– Asbest
– Bouw
– Energie
– Externe veiligheid
– Interne veiligheid
– Liften
– Sloop
– Ongeval analyses

Om uw behoeften optimaal in te kunnen schatten en dus onze beoordelingen en aanbevelingen maximaal effectief te laten zijn, stemmen wij het door ons te leveren maatwerk in een gesprek met elkaar af op basis waarvan u een offerte van ons ontvangt.

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via: 06-51983858 , via e-mail info@rirnl.eu of via het “contactformulier” op deze website.