Elke bedrijf of instelling (verder te noemen kandidaat) die met protocollen wil gaan werken, dient zich eerst aan te melden bij RIR via het contactformulier.

Proto+ stuurt de aanvragen een intakeformulier die, onderbouwd met bewijzen, moet worden terug gestuurd.

T.b.v. Asbest:

Op basis van de ingeleverde stukken zal AT-Osborne uit Baarn de kandidaat indelen in één van de 3 zuilen. Klik hier voor meer informatie over de zuilen.

Licentie schema

Na de indeling dient elke onderneming of instelling per protocol eenmalig een Startmeting (“Pas+ -meting”) uit te voeren op minimaal 2 personen om zodoende aan te tonen dat de onderneming of instelling in staat is het protocol juist en onder grenswaarde uit te voeren. Zie hiervoor hoofdstuk “Borging” onderdeel “Startmeting”.

Indien de Statmeting met goed gevolg is afgesloten, verkrijgt de onderneming of instelling van RIR Nederland BV een licentie om het betreffende protocol uit te mogen voeren.

Zie voor de uitleg over de Startmeting hoofdstuk “Borging”.