Een goede werking van een protocol of nieuwe werkmethode valt en staat bij het juist uitvoeren van  een protocol of nieuwe werkmethode. Maar om het juist uit te kunnen voeren, moet het protocol of de werkmethode wel geschikt zijn voor de bron waarvoor het protocol of de nieuwe werkmethode wordt ingezet.

Daarbij dient u als gebruiker van het protocol of nieuwe werkmethode aantoonbaar te maken dat u het protocol of nieuwe werkmethode ook juist heeft gebruikt en dat het protocol of de nieuwe werkmethode haar doel heeft bereikt.

“Meten is nog steeds weten”

Daarom dienen alle medewerkers die met de RIR-protocollen werken op gezette tijden onaangekondigd bemeten te worden.

Bedrijven die met RIR-protocollen en RIR-werkmethoden willen gaan werken dienen hiervoor een licentie te hebben van RIR Nederland BV.

Het toewijzen van licenties, het toevoegen van het juiste Protocol of werkmethode in het inventarisatierapport en de onaangekondigde metingen worden verzorgd door het bedrijfsbureau Proto+.

Licenties en Borging schema