Meetplannen t.b.v. validaties/experimenten

Er zijn slimmere, efficiëntere en goedkopere manieren om asbest te saneren met minder of gelijke risico’s. Volgens het gelijkwaardigheid principe mag u dan deze methoden toepassen op uw sanering mits aangetoond wordt dat de methode net zo veilig is als de bestaande methode.
Om aan te tonen dat uw idee gelijkwaardig is heeft u een Meetplan nodig. RIR beschikt over zeer veel meetplannen bij vele toepassingen en onder vele omstandigheden. Waarom zou u het wiel opnieuw moeten uitvinden?

De Meetplannen zijn gericht op het uitvoeren van metingen ter bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht tijdens specifieke verwijderingshandelingen aan asbesthoudende materialen zoals beschreven in het inventarisatie-rapport bijbehorende bij een unieke locatie (ook wel ‘project’ genoemd).

De volgende Meetplannen met bijbehorende Plannen van Aanpak zijn voor de volgende toepassingen beschikbaar:

AC-Buis

Amfiboolplaten; Hechtgebonden

Amfiboolplaten; Niet-Hechtgebonden

Bitumen

Bouwkundige afscherming

Colovinyl

Dakbeschot

Dorpels

Gevelplaten; hechtgebonden

Golfplaten

Isolatie

Kit

Koord

Lijm

Pakkingen

Platen; hechtgebonden

Spouwstroken

Stelplaat/stortstrook

Stopverf

Stucwerk

Tafelplaten kassen

Vensterbanken

Verontreinigingen; Hechtgebonden

Verontreinigingen; Niet-Hechtgebonden

Vilt

NB: Bovenstaande toepassingen zijn containerbegrippen. Bijvoorbeeld; onder “AC-buis” wordt verstaan: Stijgbuizen, Riolering, luchtkanalen, leidingen, enz. Alle soorten buizen zijn wel Asbest-Cement buizen. Vraag of uw toepassing onder 1 van de genoemde toepassingen valt.