In 2004 kopte Trouw als samenvattende conclusie van de studiedag ‘Leven met asbest’:
“De vezeljacht schiet door”.

Op het door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten georganiseerde congres werd gezamelijk geconstateerd dat Nederland doorschiet bij het bestrijden van asbest, dat de gecontroleerde verwijdering onnodig miljarden zou gaan kosten, onwerkbaar is, maar vooral ook vanuit gezondheidsoogpunt vaak volstrekt onnodig zou zijn. Het werd tijd voor een genuanceerde aanpak.

We zijn nu bijna 10 jaar verder. Hoe staat Nederland er heden ten dage voor? Is de huidige gedachte nog steeds dat Nederland “asbestvezelvrij” moet zijn? Wat is ervan terechtgekomen om de aanpak van “het asbestprobleem” meer risicogericht te maken? Of zijn we nog verder doorgeslagen in de “vezelangst”?

Rechts van u (of voor mobiele apparaten ‘onder’ deze tekst) kunt u het studierapport downloaden “De Uitdaging – De asbestproblematiek is veel groter dan gedacht.”

Dit rapport is geschreven met inbreng van en door diverse personen die werkzaam zijn in de verschillende takken van de asbestketen, zoals inventarisatie, verwijdering, certificering, toezicht, contra-expertise en met ruime ervaring in beoordelingen, risicobeoordelingen, eindbeoordelingen, metingen, analyses, accreditatie en research.

Ing. G. Lensink B.Sc.
DGA RIR Nederland BV

De Uitdaging