Onderbouwingen en Plannen van Aanpak afwijkende werkmethode

Soms kan het niet zoals het moet, dan moet het maar (onder voorwaarden) zoals het het veiligst gaat. Bijvoorbeeld bouwwerken die op instorten staan of vlieringen die niet beloopbaar zijn. Er is meer mogelijk dan u denkt.
Enkel en alleen wanneer er zwaarwegende Arbo of Milieu redenen dan de conventionele werkwijzen zijn mag een validatie worden uitgevoerd. (art. 5 Arbowet juncto Art. 4.2 lid 4 Arbobesluit alsmede art. 10.1 Wet Milieubeheer juncto art. 7.22 Bouwbesluit alsmede art. 1a Woningwet)

De volgende protocollen zijn beschikbaar:

1 Van binnen- naar buitensanering; bij instortingsgevaar (NB: een extra verklaring van een bouwkundige is nodig)

2 Van binnen- naar buitensanering; na brand

3 Afwijkend inventariseren; na brand

4 Van binnen- naar buitensanering; bij opgespoten purschuim op dakbeschot

5 Van binnen- naar buitensanering; restanten golfplaat bij sloop

6 Van binnen- naar buitensanering; restanten golfplaat bij renovatie

7 Van binnen- naar buitensanering; na ontvlechting gebouw

8 Van binnen- naar buitensanering; restanten hechtgebonden asbest op onbeloopbare vlieringen

9 Van binnen- naar buitensanering; luchtkokers door dierenschuren

10 Van binnen- naar buitensanering; vensterkit bij enkel glas

11 Van binnen- naar buitensanering; asbesthoudende poeren/kolommen

12 Van binnen- naar buitensanering; verloren bekisting/stelplaatjes

13 Omgekeerd bouwen; geklemde stelplaatjes in constructie

14 Van binnen- naar buitensanering; loderite aan binnenmuur

15 Van binnen- naar buitensanering; AC-buizen onder betonnen vloeren

16 RK2 sanering zonder containment ; asbesttoepassingen in een in werking zijnde koeienstal

17 Machinaal saneren; diverse oorzaken

18 Vrijgeven natte kruipruimte