RIR staat voor Reliable Independent Review; Betrouwbare Onafhankelijke Beoordelingen.

RIR levert een Active bijdrage aan de bescherming van de volksgezondheid en milieu door het ontwikkelen en delen van kennis, het ontwikkelen van nieuwe methoden en het optimaliseren van bestaande methoden tijdens en voor Amovatie werkzaamheden.

 

De kerndoelen van RIR zijn: Risicogericht, Arbo- en (leef-)milieu, veiligheid, marktwerking, marktverbreding, veilige innovaties, vermindering van Carbon Footprint, kostenreductie, en het toepassen van het gelijkwaardigheidsbeginsel.

We zijn een gezonde organisatie met een overzichtelijk aantal professionals. We zijn persoonlijk in onze benadering naar zowel onze teamleden als opdrachtgevers.

Onze pragmatische aanpak in combinatie met onze hoge eisen betekent niet alleen kwaliteit, maar betekent ook het vermogen om snel te handelen en om ons aan te passen aan de wensen van onze klanten.

Door de goede samenwerking met haar strategisch partners is het RIR-team in staat haar opdrachtgevers op elke gewenst moment, in alle schakels in de asbestketen te faciliteren.

Mocht het onverhoopt toch zijn misgegaan, kan het RIR-Legal u ondersteunen in uw juridisch traject door inschakeling van advocaten welke gespecialiseerd zijn in asbestvraagstukken.

 

Daarbij draagt RIR bij aan corruptiebestrijding door concrete voorstellen te doen op basis van verbetering van beleid, wet- en regelgeving, het ontwikkelen van nieuwe saneringsmethodes en het overdragen van kennis. RIR zet in op sensibilisering en preventie.

RIR is actief in de gehele Nederlandse economische zone en heeft haar secretariaat in Eerbeek.

Eén van de grootste uitdaging bij het voorkomen en bestrijden van corruptie is het opsporen en blootleggen van oplichting, fraude, misbruik van publieke macht en andere vormen van wangedrag.

RIR beschikt daarom over een toegankelijk meldpunt en gegarandeerd bescherming van de melders tegen represailles.

 

RIR, het RIR-team en RIR-Legal houden zich aan internationaal gestelde eisen en richtlijnen en kunnen daardoor garant (blijven) staan voor:

  • deskundigheid van organisatie en personeel;
    • onafhankelijkheid en onpartijdigheid van organisatie en personeel;
    • betrouwbaarheid van het kwaliteitssysteem van de organisatie;
    • technische competenties en vaardigheden van personeel.

Dhr. ing. G. Lensink BSC RVK DGA RIR Nederland

Gerwin Lensink