Proceshandboek Innovaties en Protocollen (PIP©)

Een protocoleigenaar kan bij RIR een verzoek indienen tot toelating van een protocol in de catalogus.
Een probleemhouder kan bij RIR een protocol laten ontwikkelen.
Of samen met een protocolhouder ontwikkelt of verbetert RIR een (nieuw) protocol.

Sectoren die vallen onder het regime van een bepaalde beleidsregel kunnen zelf invulling geven hoe ze deze voorschriften naleven. Dit wordt opgenomen in een Arbocatalogus. In een Arbocatalogus staan de verschillende methoden en oplossingen beschreven die werkgevers en werknemers samen hebben afgesproken om te voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid stelt. Zo ook, middels protocollen, in het RIR Arbo-en milieucatalogus Asbest bij alternatieve asbestverwijdering-methoden©.

Het Proceshandboek Innovaties en Protocollen (PIP) beschrijft het proces om te komen tot een protocol bij alternatieve verwijderingsmethodes voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk en voor het leefmilieu. Dit specifiek toegesneden op de situatie in de asbestbranche.
Dit proceshandboek bevat algemene uitgangspunten en bepalingen voor opdrachtgevers waaronder de afgifte van toestemmingen en/of hoe het gebruik van de protocollen bij alternatieve asbestsanering methodes dient te gebeuren..

Om de beschreven protocollen in de catalogus te verantwoorden zijn wetenschappelijke bewijzen nodig. Deze wetenschappelijke bewijzen worden middels onderbouwingen en/of metingen verkregen.
Onderhavig Proceshandboek innovaties en Protocollen (PIP) beschrijft de werkwijze om te komen tot de wetenschappelijke bewijzen bij alternatieve asbestverwijdering-methoden.

Het primaire proces van onderhavig Proceshandboek is:

PIP-schema

RIR beschikt over een Proceshandboek innovaties en Protocollen (PIP©) en beschrijft de werkwijze om te komen tot de wetenschappelijke bewijzen bij alternatieve asbestverwijdering-methoden. Hierin worden 3 soorten processen onderscheiden:

 

1. PIP Validaties

Procedure voor het bepalen van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht tijdens het op project niveau uitvoeren van asbestverwijderingshandelingen Conform Blootstellingsonderzoek gebruikmakend van de BOHS/NVVA richtlijnen en (delen van) de SCi-548

 

2. PIP Experimenten

Procedure voor het bepalen van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht tijdens het op project niveau uitvoeren van asbestverwijderingshandelingen Conform Blootstellingsonderzoek art. 4.2 lid 4 Arbobesluit

 

3. PIP Persoon

Procedure voor het bepalen van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht tijdens het op persoons niveau uitvoeren van asbestverwijderingshandelingen Conform Blootstellingsonderzoek art. 4.2 lid 4 Arbobesluit