Een protocoleigenaar kan bij RIR een verzoek indienen tot toelating van een protocol in de catalogus.
Een probleemhouder kan bij RIR een protocol laten ontwikkelen.
Of samen met een protocolhouder ontwikkelt of verbetert RIR een (nieuw) protocol.

Sectoren die vallen onder het regime van een bepaalde beleidsregel kunnen zelf invulling geven hoe ze deze voorschriften naleven. Dit wordt opgenomen in een Arbocatalogus. In een Arbocatalogus staan de verschillende methoden en oplossingen beschreven die werkgevers en werknemers samen hebben afgesproken om te voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid stelt. Zo ook, middels protocollen, in het RIR Arbo-en milieucatalogus Asbest bij alternatieve asbestverwijdering-methoden©.