Een protocol is een instrument om te komen tot een gestructureerde, efficiënte en zorgvuldige uitvoering van taken. Tevens helpen ze fouten en misverstanden te beperken en maken daarmee de het saneren van asbest en het (leef-)milieu veiliger.

 

Definitie:

Een protocol is een document waarin stapsgewijs beschreven staat hoe, met welke materialen en door wie een handeling moet worden uitgevoerd. Een protocol is sterk sturend en geeft stap voor stap aan hoe iets gedaan zou moeten worden (en door wie) en heeft geen ruimte te voor interpretatie.

 

Voordelen van Protocollen

 • Maatwerk (risicogericht)
 • Kansen voor burgers met afstand van de arbeidsmarkt (social return)
 • Protocollen zijn essentieel in het kwaliteitsbeleid
 • Standaardisatie geeft duidelijkheid aan medewerkers en opdrachtgevers
 • Protocollen vergemakkelijken het inwerken van nieuw personeel
 • Protocollen kunnen de efficiëntie, met name van complexe behandelingen, verhogen
 • Continue verbetering is makkelijker vanuit een eerder vastgelegde norm
 • Protocollen vergemakkelijken het leiding geven
 • Toezicht op saneringen waarop in het huidige systeem geen borging zit (Risico-Klasse 1 saneringen)
 • Gestandaardiseerde procedures en processen geven veel (cijfermatige en overige) input die het praktijkmanagement kan gebruiken om praktijkdoelen te bereiken.
 • Creëren van een leermoment
 • Kosten efficiëntie en reductie (tot wel 70% besparing mogelijk)
 • Bevordering duurzaamheid


Nadelen

 • Ten aanzien van vorm van de protocollen is er in de wet niets geregeld.
 • Wel is er een relatie met bijvoorbeeld de Wet Kwaliteitsboring in de bouw, die als hoofdkenmerk heeft dat verantwoorde aannemers de eigen kwaliteit bewaken, beheersen en verbeteren.
 • Protocollen alleen garanderen geen kwaliteit maar geven alleen aan dat het proces volgens de regels is gevolgd
 • Protocollen zijn een middel en geen doel op zichzelf
 • Bij het vastleggen van processen en procedures is de medewerking van het gehele team gewenst.
 • Zonder draagvlak van het team zijn protocollen waardeloos
 • Protocollen moeten continue onderhouden worden zodat ze de actuele werkwijze beschrijven

 

Voorbeelden (niet uitsluitend) van voordelen:

 • Bewoners hoeven (tijdelijk) niet uit huis geplaatst te worden; bijvoorbeeld protocol Sandwichpanelen en vensterbanken
 • Kosten efficiëntie; er kan 8 uur per dag gesaneerd worden i.p.v. 6 uur
 • Bevordering duurzaamheid;
  • Protocol kruipruimte, toch vloerisolatie ondanks dat er hechtgebonden asbest in de kruipruimte aanwezig is.
  • Protocol kruipruimte, Reparties door monteurs zonder eerst hechtgebonden asbest te moeten verwijderen.
  • Protocol graafbewegingen, niet bij elke graafbeweging een verkennend bodemonderzoek hoeven uit te voeren.
 • Daken Protocol, zelf asbest golfplaten (onder voorwaarden) verwijderen
 • Protocol pakkingen, zelf pakkingen inventariseren en verwijderen

 

Praktijkvoorbeelden:

(Bron AT-Orborne: https://atosborne.nl/)

Project: Toepassingen die passen binnen gebruik van RIR-Protocollen:

  • Vensterbanken: 1.337 m1
  • Vensterkit: 6.455 m1
 • Aanneemsom (exclusief btw):
  • Huidige standaard, risicoklasse 2: € 751.380,-
  • RIR-Protocollen, blootstellingsklasse 2 (met gebruik van P3 snuitje of halfgelaatsmasker): € 298.818,-

Verschil (exclusief btw): € 452.562,-

Vraag gerust om de mogelijkheden. Zie voor meer voorbeelden “beschikbare Protocollen”.